นกกำกวม

ภาษาอังกฤษ


n Burmese stork-billed kingfisher
ความหมายเหมือนกับ: นกกระเต็นช้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: Pelargopsis gurial burmanica