นกกาฮัง

ภาษาอังกฤษ


n Buceros bicornis
ความหมายเหมือนกับ: กะวะ , นกกก
คำที่เกี่ยวข้อง: great pied hornbill