นกกางเขน

ภาษาอังกฤษ


n Copsychus saularis
คำที่เกี่ยวข้อง: species of magpie or robin family