นกกะหรอด

ภาษาอังกฤษ


n bulbul
ความหมายเหมือนกับ: นกกรอด , นกกระหรอด