นกกะปูด

ภาษาอังกฤษ


n tattletale
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนปากบอน , คนปากสว่าง , คนปากโป้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: gossip , blabbermouth , bigmouthed , outspoken , indiscreet , shoot off one´s mouth
ตัวอย่างประโยค: อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ