นกกระทุง

ภาษาอังกฤษ


n Spotted-billed Pelecan
คำที่เกี่ยวข้อง: Dregea volubilis Stapf