นกกระทา

ภาษาอังกฤษ


n partridge
คำที่เกี่ยวข้อง: Chinese francolin