นกกระจอกเทศ

ภาษาอังกฤษ


n ostrich
คำอธิบาย: นกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
หน่วยนับ: ตัว