นกกก

ภาษาอังกฤษ


n Buceros bicornis
ความหมายเหมือนกับ: กะวะ , นกกาฮัง
คำที่เกี่ยวข้อง: great pied hornbill