นก

ภาษาอังกฤษ


n bird
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี 2 เท้า 2 ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: สกุณี , ปักษิน , วิหค , ศกุนี , ศกุน , ทวิช , ทิชากร
คำที่เกี่ยวข้อง: fowl
ตัวอย่างประโยค: มีนกจำนวนมากเกาะอยู่บนกิ่งไม้