ธูปไม้ระกำ

ภาษาอังกฤษ


n joss-sticks make of wintergreen
คำอธิบาย: ธูปที่ใช้ไม้ระกำเป็นแกน
หน่วยนับ: ดอก