ธูปฤาษี

ภาษาอังกฤษ


n name of plant
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Typha angustifolia Linn. ในวงศ์ Typhaceae ขึ้นในน้ำ ช่อดอกคล้ายธูปขนาดใหญ่
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: กกช้าง , กกธูป , ปรือ , เฟื้อ