ธูปบาตร

ภาษาอังกฤษ


n incense burner
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา
หน่วยนับ: ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: perfume box , vessel for incense , censer