ธุวมณฑล

ภาษาอังกฤษ


n pole
ความหมายเหมือนกับ: ขั้วโลก
คำที่เกี่ยวข้อง: polar area , polar regions