ธุวภาค

ภาษาอังกฤษ


n constant longitude of fixed stars
คำอธิบาย: เส้นแวงอันไม่เปลี่ยนที่แห่งดาวซึ่งประจำอยู่
หน่วยนับ: เส้น