ธุระ

ภาษาอังกฤษ


n business
คำอธิบาย: หน้าที่การงานที่พึงกระทำ
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: กิจ , การงาน , ภาระ , หน้าที่ , กิจธุระ
คำที่เกี่ยวข้อง: duty , affair , work , activity , errand , mission , task , commission , chore
ตัวอย่างประโยค: อาทิตย์ไปทำธุระที่ต่างประเทศนานประมาณ 3 เดือน