ธุรกิจท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ


n tourism
ความหมายเหมือนกับ: ธุรกิจการท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค: ปีหน้าคาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว