ธุรกิจค้าส่ง

ภาษาอังกฤษ


n wholesale business
คำอธิบาย: ธุรกิจที่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ธุรกิจขายส่ง
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า ในปีนี้ธุรกิจค้าส่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว