ธุรกิจการค้า

ภาษาอังกฤษ


n business
ความหมายเหมือนกับ: ธุรกิจ , กิจการค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: trade , work , enterprise , undertaking
n commerce
ความหมายเหมือนกับ: การค้า , การค้าขาย , กิจการ , ธุรกิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: trade , business , dealings