ธุรการ

ภาษาอังกฤษ


n administration
คำอธิบาย: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
คำที่เกี่ยวข้อง: management , supervision , superintendence
ตัวอย่างประโยค: สมคิดเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ