ธุมเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n light
คำอธิบาย: แสงสว่างที่เกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: phenomenal light in the sky