ธุมเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n light
คำอธิบาย: แสงสว่างที่เกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: phenomenal light in the sky


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top