ธุมเกตุ

ภาษาอังกฤษ


n mist or clouds occurring abnormally
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นหมอกเป็นควันเกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดามีรูปคล้ายธงเป็นต้น