ธุดงคสมาทาน

ภาษาอังกฤษ


n pilgrimage keeping
ความหมายเหมือนกับ: การถือธุดงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: observation of pilgrim
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อทำธุดงคสมทานทุกปี