ธุดงควัตร

ภาษาอังกฤษ


n ascetic practices
คำอธิบาย: กิจอันภิกษุผู้ถือธุดงค์ควรทำ
ความหมายเหมือนกับ: ธุดงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: regular practices of a pilgrim , austerity practices