ธุช

ภาษาอังกฤษ


n flag
ความหมายเหมือนกับ: ธง
คำที่เกี่ยวข้อง: banner , standard , pennon , streamer , colors , ensign , buntings , pennant