ธิดา

ภาษาอังกฤษ


n daughter
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ลูกสาว , บุตรี , ลูกหญิง , บุตรสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: female child , girl , offspring , heiress , female dependent
ตัวอย่างประโยค: ธิดาของเศรษฐีเป็นคนใจบุญต่างกับบิดา-มารดา