ธำรงรักษา

ภาษาอังกฤษ


v care
ความหมายเหมือนกับ: บำรุงรักษา , ธำรง , คงไว้ , บำรุง , อุดหนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: keep up , maintain , preserve
คำตรงข้าม: ละเลย , ทำลาย , ไม่เอาใจใส่