ธำรง

ภาษาอังกฤษ


v maintain
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ดำรง , ทรง
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , preserve , hold , conserve , repair , renew , reserve , save
ตัวอย่างประโยค: คนไทยต้องธำรงความเป็นไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน