ธารายนต์

ภาษาอังกฤษ


n fountain
ความหมายเหมือนกับ: น้ำพุ
คำที่เกี่ยวข้อง: spring , fount