ธารน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n brook
ความหมายเหมือนกับ: ห้วงน้ำ , ห้วยละหาน
คำที่เกี่ยวข้อง: rivulet , waterway , ditch , stream , creek