ธาร

ภาษาอังกฤษ


n stream
ความหมายเหมือนกับ: น้ำ , ลำธาร , ห้วย , สายธาร , ธารา
คำที่เกี่ยวข้อง: watercourse , brook , rivulet , flow