ธานี

ภาษาอังกฤษ


n city
ความหมายเหมือนกับ: เมือง , บุรี , จังหวัด
คำที่เกี่ยวข้อง: town , borough , burg , capital , metropolis