ธานยเกษตร

ภาษาอังกฤษ


n paddyfield
ความหมายเหมือนกับ: นา , ที่นา , ธัญเขตต์
คำที่เกี่ยวข้อง: paddy field , rice field , area of corn fields , farm , field