ธาตุไฟ

ภาษาอังกฤษ


n fire
คำที่เกี่ยวข้อง: flame , blaze
n fire element