ธาตุแท้

ภาษาอังกฤษ


n element
หน่วยนับ: ก้อน
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุบริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: pure substance
n nature
คำอธิบาย: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อแท้ , สันดานเดิม , สันดาน
คำที่เกี่ยวข้อง: essence , reality , substance
ตัวอย่างประโยค: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา