ธาตุเจดีย์

ภาษาอังกฤษ


n pagoda for remains
คำอธิบาย: เจดีย์บรรจุพระธาตุ
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุสถูป , ธาตุสตูป
คำที่เกี่ยวข้อง: stupa containing relies , receptacle for relics