ธาตุอโลหะ

ภาษาอังกฤษ


n non-metal
คำตรงข้าม: โลหะ