ธาตุปรอท

ภาษาอังกฤษ


n mercury
คำที่เกี่ยวข้อง: hydrargyrum , quicksilver