ธาตุบริสุทธิ์

ภาษาอังกฤษ


n element
คำที่เกี่ยวข้อง: pure substance