ธาตุ

ภาษาอังกฤษ


n substance
คำอธิบาย: สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส
หน่วยนับ: ธาตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: nature , essence , reality
ตัวอย่างประโยค: คาร์บอนเป็นธาตุชนิดหนึ่ง
n element
คำอธิบาย: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม
หน่วยนับ: ธาตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: essence , component , constituent , factor
ตัวอย่างประโยค: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภาย ในร่างกาย