ธาตรี

ภาษาอังกฤษ


n earth
ความหมายเหมือนกับ: พสุธา , พื้นดิน , ที่ดิน , ปฐวี , แผ่นดิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ground , soil , land


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top