ธัมมะธัมโม

ภาษาอังกฤษ


adj moral
คำที่เกี่ยวข้อง: dharma , righteousness , lawful , rectitude , righteous , scrupulous