ธัมมจริยา

ภาษาอังกฤษ


n observance of righteousness
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมจรณะ , ธรรมจรรยา
คำที่เกี่ยวข้อง: religious life
คำตรงข้าม: อธรรมจริยา