ธันวาคม

ภาษาอังกฤษ


n December
คำอธิบาย: เดือนที่ 12 ของปี
ความหมายเหมือนกับ: เดือนธันวาคม
ตัวอย่างประโยค: เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี ที่ทุกคนต่างรอคอย