ธัญโกศ

ภาษาอังกฤษ


n granary
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: ฉางข้าว , ยุ้งข้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: barn , silo , storehouse , store of grain or cereals in quantity