ธัญเบญจก

ภาษาอังกฤษ


n five kinds of cereals
คำอธิบาย: ธัญชาติทั้งห้าได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ลูกเดือย ถั่ว และข้าวกษุทร
คำที่เกี่ยวข้อง: five sorts of cereals