ธัญเขต

ภาษาอังกฤษ


n paddyfield
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: นา , ที่นา , ธัญเขตต์ , ธานยเกษตร
คำที่เกี่ยวข้อง: paddy field , rice field , area of corn fields , farm , field