ธัญดัจ

ภาษาอังกฤษ


n rice-husk
ความหมายเหมือนกับ: เปลือกข้าว , แกลบ
คำที่เกี่ยวข้อง: hull , chaff , shuck , covering