ธัญญาหาร

ภาษาอังกฤษ


n rice
คำอธิบาย: อาหารคือ ข้าวเปลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: cereals