ธัญญชาติ

ภาษาอังกฤษ


n paddy
คำที่เกี่ยวข้อง: corn-husk